Nemovitosti

Zajišťujeme trvalou udržitelnost nemovitostí náboženských obcí

Zašťiťujeme pronájem budov, bytů i nebytových prostor a pozemků.


Nemovitosti

Charitativní činnost

Vytváříme náboženským obcím prostor pro rozvoj duchovních a charitativních služeb.

Zajištujeme podporu při realizaci charitativních projektů.


Projekty

Publikační činnost

Navazujeme na historické tradice.

Zajišťujeme pro náboženské obce vydávání tiskovin, knih a multimediálních produktů.


Publikace

Institut Plzeňské diecéze CČSH a jeho poslání

Impulsem pro založení Institutu Plzeňské diecéze CČSH je zachovat kulturní dědictví církve a investovat do majetku církve, který musí být ekonomicky udržitelný, ale zároveň si musí uchovat (obnovit) svůj charitativní a náboženský účel. Máme-li uchovat kostely, zajistit péči o ně a duchovní správu v místech, kde CČSH působí již sto let, je nutné uvažovat racionálně a nežít na dluh budoucích generací. Institut Plzeňské diecéze vytváří pro duchovní prostor, kdy každý nemusí být "developer", "právník", "ekonom" a "instalatér" v jedné osobě, ale může se věnovat tomu, k čemu jej církev vyslala do služby.

Dalším posláním Institutu je publikační činnost, která navazuje na tradici CČSH dvacátých a třicátých let. Chceme vydávat takové publikace, které mohou dnešnímu člověku otevřít cestu do církve, a nacházet v ní pomoc a podporu. V oblasti charitativního působení se chceme soustředit především na spolupráci s centry Husitské diakonie Církve československé husitské.

Více o nás